NOWE BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE

Najlepszym momentem do zaplanowania zastosowania izolacji akustycznych jest projekt architektoniczny. Przemyślana budowa ścian i stropów na etapie projektu oferuje najlepsze parametry akustyczne oraz jest najtańsza i najprostsza w realizacji.
Minimalne wymagania akustyczne dla ścian i stropów określają normy budowlane. Realizując inwestycję należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy projekt dokładnie precyzuje sposób wykonania ścian i sufitów oraz rodzaj materiałów, których należy użyć. Zbyt duża dowolność prowadzi najczęściej do stosowania najtańszych rozwiązań, które najczęściej nie spełniają późniejszych oczekiwań. Poprawki po realizacji inwestycji często są niemożliwe do wprowadzenia.

NOWE BUDOWNICTWO WIELORODZINNE, OBIEKTY KOMERCYJNE

W odróżnieniu od budownictwa jednorodzinnego projekty architektoniczne dokładnie precyzują rodzaj rozwiązań i materiałów koniecznych do właściwej realizacji inwestycji. Niemniej warto zwrócić uwagę, że często proponowane rozwiązania posiadają parametry graniczne (minimalne, możliwe do zastosowania), które, w przypadku niedokładnego wykonania nie spełnią swojego zadania.

REMONTY

Wykonanie dobrej izolacji akustycznej podczas remontu jest zdecydowanie bardziej problematyczne i kosztowne niż w przypadku nowego budownictwa. Często wykonanie takiej izolacji jest niemożliwe, np. zbyt niskie pomieszczenia uniemożliwiają montaż sufitów podwieszanych, zwiększenie wysokości podłogi powoduje konieczność skracania drzwi itp.
Pomimo tych trudności wykonanie izolacji akustycznych jest jedną z najkorzystniejszych inwestycji i ma największy wpływ na komfort mieszkania poprzez zmniejszenie zmęczenia i stresu.