Dźwięki powietrzne - Sufity

Jak już wspomniano wcześniej, najbardziej efektywnym sposobem eliminacji hałasu i wibracji jest ograniczenie go jak najbliżej jego źródła. Takie rozwiązanie ogranicza boczne przenoszenie dźwięku (wibracje przenoszą się z jednego materiału do kolejnego) w danym obszarze (pomieszczeniu). Niestety, w większości przypadków jedynym rozwiązaniem jest izolacja akustyczna sufitu a nie podłogi nad nim, najczęściej dlatego, że sąsiedzi nie są zainteresowani rozwiązaniem tego problemu lub kosztowna podłoga została zamontowana nad sufitem. W związku z tymi ograniczeniami, opiszemy jakie rozwiązania możemy zastosować do ograniczenia przenoszenia dźwięków powietrznych przez sufit.

Rozwiązania skuteczne

Separacja warstw: Separacja warstw zawsze zapewni najlepszą izolacje niż jakakolwiek inne metody. Najbardziej opłacalnym i skutecznym rozwiązaniem na separację warstw w zabudowie sufitu jest zastosowanie elastycznych uchwytów akustycznych. Należy przy tym zaznaczyć, że zastosowanie takiego rozwiązania będzie wymagało rozbiórki istniejącego sufitu z płyt gipsowych aby dołączyć uchwyty bezpośrednio do belek (legarów). Jest to wymagane aby zapobiec efektowi znanemu jako „efekt trzech warstw (triple leaf effect)”. Jeśli to zignorujemy, spowodujemy znaczące obniżenie skuteczności elastycznych uchwytów akustycznych.

W przypadku dźwięków powietrznych wskaźnikami określającymi skuteczność izolacyjności akustycznej są STC i OITC. STC (izolacyjność w zakresie częstotliwości średnich i wysokich) systemu uchwytów GenieClip™ zamontowanych na stelażu drewnianym, z podwójną warstwą płyt gipsowo-kartonowych wynosi 54. Wskaźnik ten, przy podłodze wykonanej z płytek lub drewna, oznacza 300% lepszą izolacyjność akustyczną niż w przypadku sufitu bez tego systemu (nie rozdzielone warstwy). Osiągnięcie wskaźnika STC powyżej 50 powoduje rozwiązanie większości problemów związanych z przenoszeniem dźwięków powietrznych. Uzyskanie takich wartości STC w rozwiązaniach dla sufitów jest znacznie trudniejsze niż dla ścian. Dzieje się tak dlatego, że ściany na ogół są lżejsze i bardziej elastyczne. STC 50+ dla sufitów jest równoznaczne z STC 60+ dla ścian.

Dodatkowe zwiększenie izolacyjności: Dodaj warstwę płyty gipsowo kartonowej z klejem tłumiącym QuietGlue Pro do podwieszonej za pomocą elastycznych uchwytów akustycznych warstwy sufitu. Zwiększy to masę podwieszonego sufitu i utworzy elastyczną barierę dla dźwięku. Takie rozwiązanie zwiększy zdolność rozpraszania energii (dźwięku) przez podwieszony sufit w obu kierunkach. Skuteczność izolacyjności akustycznej wzrośnie do wartości powyżej 55 czego skutkiem będzie bardzo niskie przenoszenie hałasu znad sufitu.

Klej QuietGlue Pro: Najlepsze rozwiązanie w sytuacji gdzie oczekiwane zwiększenie redukcji hałasu jest minimalne a możliwe jest tylko podwieszenie kolejnej warstwy sufitu. Klej QuietGlue Pro osiąga w konstrukcjach ścian STC o wartościach większych niż 50, podczas gdy stosowany w konstrukcjach sufitów około 45. Jeśli można zdemontować istniejący sufit ale z jakichś przyczyn nie można zamontować systemu elastycznych uchwytów akustycznych, wtedy można zamontować warstwę płyt gipsowo-kartonowych w połączeniu z klejem QuietGlue Pro bezpośrednio do sufitu (pomiędzy belki) a następnie podwójną warstwę płyt połączonych klejem przykręcić do belek. Takie rozwiązanie w znaczący stopniu zredukuje hałas przenikający z góry a STC będzie wynosiło około 50.

Rozwiązania nieskuteczne

Zwiększenie masy: Sam sufit jest dosyć ciężki oraz dobrze uszczelniony. Dodatkowe zwiększanie masy dowolnym materiałem nie zapewni skuteczniejszej izolacji przed dźwiękami powietrznymi. Właśnie ze względu na dużą masę sufitu należy skupić się na zwiększeniu izolacyjności konstrukcji przez rozdzielenie warstw, wprowadzenie tłumienia oraz absorpcji.

Kanały elastyczne (Resilient Channel): Kanały elastyczne nie są wystarczająco elastyczne aby utrzymać masą podwieszonego sufitu. Dobrze sprawdzają się w rozwiązaniach dla ścian, jednak nie są dobrym rozwiązaniem dla zwiększania izolacyjności akustycznej sufitów. Co prawda zapewniają rozdzielenie warstw, ale w przypadku sufitów zdecydowanie lepsze parametry zapewni system elastycznych uchwytów akustycznych.

Izolacja (wełna mineralna): Taka izolacja nie zapewni żadnych znaczących korzyści w ograniczeniu hałasu i wibracji jeśli nie będzie uzupełniona systemem rozdzielenia warstw lub tłumiącym. Izolacja ta montowana jest pomiędzy konstrukcją belek (legarów), co jest ważne, ale większa część energii (dźwięku) jest przenoszona poprzez samą konstrukcję. Zwiększenie ilości izolacji nie pomoże w tym przypadku.

Potrzebne materiały:

Opcja 1:

  • Elastyczne uchwyty akustyczne: Zalecamy system uchwytów GenieClip™ o najwyższym wyniku w testach IIC
  • Kapeluszowy profil montażowy: Można je zakupić u wielu dystrybutorów na terenie kraju, zwracając uwagę na jego elastyczność i wymiary.
  • Podwójna warstwa płyt gipsowo-kartonowych: Zalecamy korzystanie z takiego rozwiązania wszędzie gdzie jest stosowane rozwiązanie elastycznych uchwytów akustycznych. Dodatkowy koszt jest minimalny, natomiast zwiększenie wydajności izolacji akustycznej ponad dwukrotne. Dodanie kleju QuietGlue Pro pomiędzy obie warstwy dodatkowo poprawi izolacyjność akustyczną dla niskich częstotliwości.
  • Uszczelniacz akustyczny: Rozwiązanie elastycznych uchwytów akustycznych będzie działać dobrze, tylko jeśli sufit, który do nich montujemy jest dobrze uszczelniony. Płyty gipsowe montowane na suficie powinny mieć odstęp 5mm od ścian tak aby można było je uszczelnić elastycznym uszczelniaczem akustycznym. Wszelkie inne szpary w suficie należy zabezpieczyć za pomocą tego samego uszczelniacza.

Opcja 2:

  • Klej QuietGlue Pro: Gorsza opcja z dwóch zaproponowanych, ale zdecydowanie łatwiejsza w instalacji. Zalecamy system elastycznych uchwytów akustycznych, ale klej QuietGlue Pro jest w stanie zaspokoić osoby o niższych wymaganiach.
  • Kolejna warstwa sufitu: Jeśli podwieszony sufit składa się z warstwy płyt gipsowo-kartonowych to można przykręcić kolejną warstwę o grubości 12mm lub 16mm. Zalecamy użycie płyty 16mm w celu zwiększenia izolacyjności dla niskich częstotliwości ale cieńsza też będzie spełniała swoją funkcję. Dodanie kleju QuietGlue Pro pomiędzy obie warstwy dodatkowo poprawi izolacyjność akustyczną dla niskich częstotliwości.
  • Uszczelniacz akustyczny: Wszelkie szczeliny i nieszczelności w podłodze oraz na obwodzie pomieszczenia muszą być uszczelnione w celu zmniejszenia roznoszenia się hałasu bezpośrednio a także przez przenoszenie boczne. Należy uszczelnić wszystkie otwory w suficie - oświetleniowe, gniazdka elektryczne, otwory kanałów wentylacyjnych i inne.

Możliwe dodatki:

  • Klej QuietGlue Pro od spodu podłogi: Można zastosować klej QuietGlue Pro między pojedynczą lub podwójną płytę gipsowo-kartonową zamontowaną od spodu podłogi. Należy uszczelnić wszystkie szpary i otwory w obrębie zainstalowanych płyt.
  • Izolacja (wełna, celuloza): Większość sufitów podwieszanych nie jest w ogóle izolowana. Wolną przestrzeń można wypełnić wdmuchiwaną celulozą a jeśli jest dostęp do konstrukcji to można użyć wełny mineralnej o grubości 150mm, która sprawdza się w większości rozwiązań dla sufitów.

Początek strony