Izolacja akustyczna ścian

W porównaniu do sufitów i podłóg ściany, ze względu na swoją stosunkowo niską wagę i elastyczność, są znacznie łatwiejsze do izolacji akustycznej. Poprawa izolacyjności może być uzyskana zarówno za pomocą rozdzielenia warstw, dodanie tłumienia i masy. Decyzja, jakie rozwiązanie zastosować zależy od budżetu, oczekiwań w stosunku do skuteczności izolacji a także możliwości instalacyjnych. Największy wzrost izolacyjności uzyskamy dzięki rozdzieleniu warstw ale oprócz tego rozwiązania jest kilka innych, których nie można zastosować w przypadku sufitu i podłogi.

Rozwiązania skuteczne

Separacja warstw: Separacja warstw zawsze zapewni najlepszą izolacje niż jakakolwiek inne metody. Najbardziej opłacalnym i skutecznym rozwiązaniem na separację warstw jest zastosowanie elastycznych uchwytów akustycznych. Należy przy tym zaznaczyć, że zastosowanie takiego rozwiązania będzie wymagało rozbiórki istniejącej ściany z płyt gipsowych aby dołączyć uchwyty bezpośrednio do stelażu. Jest to wymagane aby zapobiec efektowi znanemu jako „efekt trzech warstw (triple leaf effect)”. Jeśli to zignorujemy, spowodujemy znaczące obniżenie skuteczności elastycznych uchwytów akustycznych. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się montaż uchwytów do istniejącej ściany przy założeniu, że przestrzeń pomiędzy warstwami będzie bardzo szczelnie wypełniona izolacją (wełna mineralna).

W przypadku dźwięków powietrznych wskaźnikami określającymi skuteczność izolacyjności akustycznej są STC i OITC. STC (izolacyjność w zakresie częstotliwości średnich i wysokich) systemu uchwytów GenieClip™ zamontowanych na stelażu drewnianym, z podwójną warstwą płyt gipsowo-kartonowych wynosi 61. Wartość ta oznacza 500% lepszą izolacyjność akustyczną niż w przypadku standardowej ściany zbudowanej z pojedynczej płyty G-K z każdej strony. Osiągnięcie wskaźnika STC powyżej 60 powoduje rozwiązanie większości problemów związanych z przenoszeniem dźwięków powietrznych.

Dodatkowe zwiększenie izolacyjności: Dodaj warstwę płyty gipsowo kartonowej z klejem tłumiącym QuietGlue Pro do podwieszonej za pomocą elastycznych uchwytów akustycznych warstwy sufitu. Zwiększy to masę ściany i dodatkowo utworzy elastyczną barierę dla dźwięku. Takie rozwiązanie zwiększy zdolność rozpraszania energii (dźwięku) przez ścianę w obu kierunkach. Skuteczność izolacyjności akustycznej wzrośnie do wartości powyżej 63 a nawet większej, czego skutkiem będzie niemal całkowita izolacja od dźwięków w prawie całym paśmie częstotliwości.

Klej QuietGlue Pro: Zastosowanie kleju tłumiącego zdecydowanie zwiększy izolacyjność akustyczną dla dźwięków powietrznych pomiędzy pomieszczeniami. W porównaniu do standardowej ściany, zastosowanie QuietGlue Pro, zwiększy STC z 35 do 52. Oznacza to 300% lepszą izolacyjność akustyczną ściany. Dodanie kolejnej warstwy płyt G-K z klejem QuietGlue Pro dodatkowo zwiększy STC do około 56 a OITC do niemal 40.

Rozwiązania nieskuteczne

Kolejna warstwa płyt gipsowo-kartonowych: Rozwiązanie skuteczne do zwiększenia izolacyjności akustycznej dla wyższych częstotliwości. Pomimo wzrostu wskaźnika STC rozwiązanie nie spełni większości oczekiwań akustycznych, za to jest to jedno z najtańszych rozwiązań. W przypadku montażu kolejnej warstwy bez kleju tłumiącego QuietGlue Pro zalecamy użycie płyt G-K o innej grubości niż już zamontowane.

Izolacja (wełna mineralna): Taka izolacja zmniejszy transmisję dźwięków powietrznych pomiędzy pomieszczeniami, jednak nie izoluje ona elementów konstrukcyjnych ściany i nie jest zalecana jako jedyny sposób izolacji akustycznej. Niemniej zawsze należy ją stosować do wypełniania wolnych przestrzeni w ścianach. Należy pamiętać, że skuteczność izolacji akustycznej wykonanej z wełny mineralnej w 99% przypadków nie zależy od jej rodzaju.

Taśmy piankowe, uszczelki, QuietGlue Pro instalowane na stelaż: Tanie, nieskuteczne rozwiązania zwiększania izolacyjności akustycznej ścian. Pomimo innych zalet, produkty te potrafią rozproszyć bardzo małe ilości energii i nie są w stanie stanowić bariery dla dźwięku.

Potrzebne materiały:

Opcja 1:

 • Elastyczne uchwyty akustyczne: Zalecamy system uchwytów GenieClip™ o najwyższym wyniku w testach STC
 • Kapeluszowy profil montażowy: Można go kupić u wielu dystrybutorów na terenie kraju, zwracając uwagę na jego elastyczność i wymiary.
 • Podwójna warstwa płyt gipsowo-kartonowych: Zalecamy korzystanie z takiego rozwiązania wszędzie gdzie jest stosowane rozwiązanie elastycznych uchwytów akustycznych. Dodatkowy koszt jest minimalny, natomiast zwiększenie wydajności izolacji akustycznej ponad dwukrotne. Dodanie kleju QuietGlue Pro pomiędzy obie warstwy dodatkowo poprawi izolacyjność akustyczną szczególnie dla niskich częstotliwości.
 • Uszczelniacz akustyczny: Rozwiązanie elastycznych uchwytów akustycznych będzie działać dobrze, tylko jeśli będzie dobrze uszczelniony. Płyty gipsowe montowane na ścianie powinny mieć odstęp 5mm od sąsiadujących ścian, sufitów i podłóg tak, aby można było je uszczelnić elastycznym uszczelniaczem akustycznym. Wszelkie inne szpary w ścianach należy zabezpieczyć za pomocą tego samego uszczelniacza.

Opcja 2:

 • Klej QuietGlue Pro: Opcja o mniejszej skuteczności ale zdecydowanie łatwiejsza w instalacji.
 • Kolejna warstwa płyt gipsowo-kartonowych: Do istniejącej ściany przykręcamy kolejną warstwę płyt G-K o grubości 12mm lub 16mm. Zalecamy użycie płyty 16mm w celu zwiększenia izolacyjności dla niskich częstotliwości ale cieńsza też będzie spełniała swoją funkcję. Dodanie kleju QuietGlue Pro pomiędzy obie warstwy dodatkowo poprawi izolacyjność akustyczną szczególnie dla niskich częstotliwości.
 • Uszczelniacz akustyczny: Wszelkie szczeliny i nieszczelności w ścianie oraz na obwodzie pomieszczenia muszą być uszczelnione w celu zmniejszenia roznoszenia się hałasu bezpośrednio a także przez przenoszenie boczne. Należy uszczelnić wszystkie otwory montażowe - oświetleniowe, gniazdka elektryczne, otwory kanałów wentylacyjnych i inne.

Opcja 3:

 • Podwójna ściana: Można zdemontować jedną stronę istniejącej ściany i do istniejącego stelaża dołożyć w połowie odległości pomiędzy profilami pionowymi dodatkowe profile, tak aby nowa strona ściany była zamontowana do dołożonej konstrukcji (staggered wall). Drugą opcją jest budowa nowej ściany w odległości 50mm lub większej od już istniejącej. Pierwsza opcja posiada izolacyjność akustyczną pomiędzy rozwiązaniem z klejem tłumiącym a rozwiązaniem z uchwytami akustycznymi. Izolacyjność podwójnej ściany z wewnętrznym odstępem 75mm odpowiada rozwiązaniu z uchwytami GenieClip™. Wadą rozwiązań z podwójną ścianą jest większa grubość ścian, powodująca utratę powierzchni pomieszczenia. W przypadku konstrukcji podwójnej ściany grubość jest większa o około 150mm. Jeśli jednak możemy poświęcić taką powierzchnię, rozwiązanie z podwójną ścianą jest dobrą opcją.
 • Nowa warstwa płyt gipsowo-kartonowych: Wykonanie podwójnej ściany wymagało demontażu jednej strony starej ściany. Zalecamy, aby nowa warstwa składała się z dwóch płyt G-K, chociaż jedna warstwa wystarczy.
 • Uszczelniacz akustyczny: Wszelkie szczeliny i nieszczelności w podłodze oraz na obwodzie pomieszczenia muszą być uszczelnione w celu zmniejszenia roznoszenia się hałasu bezpośrednio a także przez przenoszenie boczne. Należy uszczelnić wszystkie otwory w suficie - oświetleniowe, gniazdka elektryczne, otwory kanałów wentylacyjnych i inne.

Możliwe dodatki:

 • Kombinacja rozdzielenia warstw, tłumienia, większej masy i absorpcji: Najlepsze z możliwych rozwiązań. Każdy z elementów odpowiada za zwiększenie izolacyjności akustycznej w specyficznym dla siebie zakresie, co poprzez ich kombinację daje najlepszy efekt w całym paśmie częstotliwości.

Początek strony