Dźwięki uderzeniowe - Sufity

Niestety większość narzekań na hałas powodowany przez dźwięki uderzeniowe skierowanych jest do sąsiadów piętro wyżej, więc zadbanie o dobrą izolację sufitu nabiera szczególnego znaczenia i jest jedyną rozsądną opcją jaka nam zostaje. Rozwiązania jakie mamy do wyboru są poważnie ograniczone, jednakże nie oznacza to, że izolacja od takiego rodzaju hałasu jest niemożliwa. Energia z hałasu uderzeniowego (np. odgłos kroków, przesuwanie mebli) jest bardziej intensywna i trudniejsza do wygłuszenia niż od hałasu rozchodzącego się w powietrzu. Hałas powstający poprzez przenoszenie boczne (przechodzące z jednego materiału do innego) jest bardziej rozprzestrzeniony gdy eliminujesz go pod podłogą (sufit) niż nad nią. Z tego powodu wygłuszenie tego rodzaju hałasu wymagać będzie więcej pracy niż gdyby ten sam hałas eliminować zanim przeniknie przez podłogę, w obszar naszego sufitu.

Rozwiązania skuteczne

Separacja warstw: Separacja warstw zawsze zapewni najlepszą izolację niż jakiekolwiek inne metody. Najbardziej opłacalnym i skutecznym rozwiązaniem na separację warstw w zabudowie sufitu jest zastosowanie elastycznych uchwytów akustycznych. Należy przy tym zaznaczyć, że zastosowanie takiego rozwiązania będzie wymagało rozbiórki istniejącego sufitu z płyt gipsowych aby dołączyć uchwyty bezpośrednio do belek (legarów). Jest to wymagane aby zapobiec efektowi znanemu jako „efekt trzech warstw (triple leaf effect)”. Jeśli to zignorujemy, spowodujemy znaczące obniżenie skuteczności elastycznych uchwytów akustycznych.

Testy IIC (Impact Insulation Class – klasa dotycząca izolacji hałasu i wibracji) systemu uchwytów GenieClip™ na belkach (legarach) drewnianych, z podwójną warstwa płyty gipsowo kartonowej wynosi 51. Oznacza to w przybliżeniu 400 % lepszą izolacje od hałasu od zwykłych rozwiązań. Mówiąc prościej – większość dywanów położonych na drewnianej podłodze spowoduje osiągnięcie wyniku IIC na poziomie około 50 lub niżej. Osiągnięcie wyniku >50 rozwiąże większość problemów związanych z przenoszeniem się wibracji i hałasu spowodowanego np. stawianiem kroków. Idąc krok dalej, można zastosować klej tłumiący wibracje QuietGlue Pro miedzy podwójną płytę gipsowo kartonową zainstalowaną w systemie uchwytów GenieClip™. Spowoduje to zwiększenie indeksu IIC do wartości >=55, co skutkuje bardzo niską transmisją dźwięków uderzeniowych.

Dodatkowe zwiększenie izolacyjności: Dodaj warstwę płyty gipsowo kartonowej z klejem tłumiącym QuietGlue Pro do dolnej części podłogi. Takie rozwiązanie wytłumi bezpośrednio podłoże, które jest najbardziej narażone na hałas spowodowany uderzeniem. Ograniczymy w ten sposób siłę wibracji w podłodze i jej zdolność do rozprzestrzeniania się w obrębie pomieszczenia.

Rozwiązania nieskuteczne

Tłumienie: Zastosowanie kleju tłumiącego QuietGlue Pro w celu odizolowania wpływu hałasu jest na granicy skuteczności. Do chwili obecnej nie przeprowadzono żadnych oficjalnych badań IIC dotyczących QuietGlue Pro więc ciężko oszacowań jak poradzi on sobie z izolacją hałasu i wibracji, nie wspominając nawet o suficie czy podłożu. Zastosowanie jedynie kleju QuietGlue Pro na sufit zapewni wyraźną poprawę, ale prawdopodobnie nie wystarczającą aby zaspokoić Państwa oczekiwania.

Zwiększenie masy: Sam sufit jest dosyć ciężki oraz dobrze uszczelniony. Dodatkowe zwiększanie masy dowolnym materiałem nie zapewni skuteczniejszej izolacji przed dźwiękami uderzeniowymi. Taka metoda może oczywiście poprawić wydajność sufitu w klasie STC (Sound Transmission Class), ale będzie to jedynie poprawa izolacji akustycznej, bez wpływu na izolację przed dźwiękiem uderzeniowym.

Kanały elastyczne (Resilient Channel): Kanały elastyczne są rodzajem separacji warstw, ale w przeciwieństwie do elastycznego systemu uchwytów akustycznych, kanały elastyczne nie są w stanie zapewnić oddzielenia od zabudowy na tyle aby znacząco obniżyć indeks IIC. Kanały elastyczne sprawdzają się przy izolacji akustycznej zwykłego hałasu, jeśli są zainstalowane poprawnie. Energia i wibracje powstające przez dźwięków uderzeniowych są na tyle duże, że kanały elastyczne nie są w stanie zapewnić wystarczającej izolacji, satysfakcjonującej większość klientów. Wyniki testów IIC dla kanałów elastycznych są na poziomie zbliżonym do rozwiązań kleju QuietGlue Pro.

Efekt potrójnej warstwy (Triple Leaf Effect): Ustaliliśmy, że rozdzielenie jest jedynym skutecznym sposobem na izolację hałasu i wibracji powstałych od dźwięków uderzeniowych. Jednakże trzeba uważać, aby nie dopuścić do powstania efektu *trzech warstw*, poprzez instalowanie uchwytów bezpośrednio na płyty gipsowo-kartonowe, lub tynkowane sufity (?). „Trzy warstwy” (pierwszy to podłoże, drugi to warstwa przylegająca do legarów, trzeci to warstwa przylegająca do kanałów) zmniejszy wydajność rozwiązania elastycznych uchwytów akustycznych o około 10 pkt STC. Obniżenie wyniku IIC nie jest zbyt wielkie, ale uniknięcie efektu *trzech liści* jest mocno zalecane. W sytuacji, gdy nie da się uniknąć efektu trzech liści, wtedy pomocna będzie instalacja izolacji o grubości 50mm lub 60mm między istniejącą płytę gipsowo kartonową i kanały separujące.

Izolacja (wełna mineralna): Taka izolacja nie zapewni żadnych znaczących korzyści w ograniczeniu hałasu i wibracji spowodowanych przez dźwięki uderzeniowe. Izolacja ta oczywiście powinna być zawarta w każdym projekcie poprawiającym akustykę wnętrza, jednakże nie może byc stosowana tylko jako jedyna metoda. Rozwiązania takie zapewniają poprawę izolacji akustycznej zwykłego hałasu, ale żadnej jeśli chodzi o hałas uderzeniowy spowodowany np. przez stawiane kroki.

Potrzebne materiały:

  • Elastyczne uchwyty akustyczne: Zalecamy system uchwytów GenieClip™ o najwyższym wyniku w testach IIC
  • Listwy poprzeczne montowane do stelaża: Można je zakupić u wielu dystrybutorów na terenie kraju.
  • Podwójna warstwa płyt gipsowo-kartonowych: Zalecamy korzystanie z takiego rozwiązania wszędzie gdzie jest stosowane rozwiązanie elastycznych uchwytów akustycznych. Dodatkowy koszt jest minimalny, natomiast zwiększenie wydajności izolacji akustycznej ponad dwukrotne.
  • Uszczelniacz akustyczny: Rozwiązanie elastycznych uchwytów akustycznych będzie działać dobrze, tylko jeśli sufit, który do nich montujemy jest dobrze uszczelniony. Płyty gipsowe montowane na suficie powinny mieć odstęp 5mm od ścian tak aby można było je uszczelnić elastycznym uszczelniaczem akustycznym. Wszelkie inne szpary w suficie należy zabezpieczyć za pomocą tego samego uszczelniacza.

Możliwe dodatki:

  • Klej QuietGlue Pro: Można zastosować klej QuietGlue Pro między podwójną płytę gipsowo kartonową, lub na dolnej warstwie podłogi. Obie metody zapewnią znaczącą poprawę rozwiązania elastycznych uchwytów akustycznych. Sam klej QuietGlue Pro prawdopodobnie nie zapewni znaczącej poprawy izolacji akustycznej na tyle aby spełnić twoje oczekiwania, jednakże jest bezwzględnie zalecany do znaczącego zwiększenia skuteczności rozwiązania zbudowanego na elastycznych uchwytach akustycznych.

Początek strony