QuietGlue® Pro vs. Green Glue® - Porównanie

Kiedy Serious Energy rozpoczęła przeprowadzanie testów porównawczych chciała powtórzyć wyniki testów opublikowane dla Green Glue® w 2005 roku. Niestety, nie udało się uzyskać takich samych rezultatów, pomimo że dokładnie powtórzono całą procedurę przeprowadzania testu opisaną w raporcie dla Green Glue® z 2005 roku. Od 2005 roku, laboratorium Orfield Labs znacznie udoskonaliło swój sprzęt testowy. Z tego powodu, obecnie, jedynym możliwym sposobem porównywania tych produktów jest wykonywanie testów dla takich samych konstrukcji ścian i metodologii testowych.

W wielu następnych testach w 2011, zawierających nawet testy obejmujące 35 dniowy okres schnięcia kleju Green Glue®, firma Serious Energy nie powtórzyła wyników testu otrzymanych w 2005 roku. Dodatkowo, firma Gleen Glue® twierdzi, że ich produkt jest 'suchy' po 14-tu dniach ale w rzeczywistości wygląda na to, że wcale taki nie jest oraz nie zanotowano żadnej różnicy w parametrach pomiędzy próbkami które zostały zostawione do 'schnięcia' na 14 i 35 dni.

Ważne jest, aby przeprowadzać wszystkie testy w niezależnych laboratoriach, z klejem nakładanym i ścianami montowanymi przez niezależnych wykonawców, którzy traktują wszystkie próbki tak samo. We wszystkich testach zapewnia się aby zastosowano taką samą ilość kleju, taki sam układ przykręcania paneli do stelaża, taki sam czas schnięcia, takie samo uszczelnienie ściany oraz taką samą orientację przykręcanych paneli.

Poniższe wyniki testów opierają się na najnowszych testach przeprowadzonych w 2008 i 2010 roku przez firmę Serious Energy w Orfield Laboratories, tym samym, w którym swoje badanie przeprowadziła firma Green Glue® w 2005 roku (szczegółowe porównanie wartości). Próbki zostały przetestowane w tym samym dniu i zostały zamontowane na tym samym stelażu. Dane dla QuietGlue 315 (zastąpiony) oraz dla Green Glue® z 2005 zostały umieszczone jako punkt odniesienia. Testy zostały przeprowadzone dla paneli zbudowanych z dwóch płyt o grubości 16mm a także dla płyt o grubości 12mm, jak to wykonano dla Green Glue® w 2005. Tak przygotowane panele zostały przykręcone z jednej strony ściany. Pomimo dołożonych wszelkich starań, lepszemu sprzętowi pomiarowemu, tej samej procedurze testowej nie udało się powtórzyć wyników opublikowanych przez firmę Gleen Glue® w 2005 roku.

Rysunek nr 1 (poniżej): Porównanie starych i nowych testów laboratoryjnych. Wyniki starego kleju QuietGlue (QG315) przedstawia kolor żółty. Wszystkie testy zostały wykonane wg standardu ASTM E90, w niezależnym laboratorium, przy użyciu płyt gipsowo-kartonowych o grubości 16mm (dwie warstwy po obu stronach ściany, oprócz testu dla ściany z jedną warstwą), 2 tub kleju tłumiącego na zestaw 2 płyt o rozmiarach 1200mm x 2400mm, zamontowanych do drewnianego stelaża o odległościach 600mm pomiędzy środkami belek pionowych, przykręconych co 300mm pomiędzy środkami śrub.

Rysunek nr 2 (poniżej): Chronologiczne porównanie wyników testów dla kleju Green Glue® za okres od 2005 do 2011. Należy zwrócić uwagę na spadek izolacyjności akustycznej z zakresie częstotliwości koincydencji (szczegóły - Rysunek nr 5). Dodatkowo, z wykresu wynika, że pomimo wielu testów przeprowadzonych w tym samym laboratorium w ciągu 3 lat przez Serious Energy, nie udało się powtórzyć wyników zaprezentowanych dla Green Glue® w 2005 roku.

Rysunek nr 3 (poniżej): Wyniki testów z 2008 roku, wykonane tą samą metodą, przy użyciu takiej samej ilości kleju tłumiącego, przez tych samych wykonawców. Wyniki obrazują jednoznacznie, że QuietGlue® Pro jest tak samo a nawet bardziej skuteczny jak Green Glue®.

Rysunek nr 4 (poniżej): Porównanie wyników testów wykonanych w 2008 roku dla niskich częstotliwości. Ponieważ laboratorium, w którym wykonano te testy (Orfield Labs) zostało certyfikowane tylko dla częstotliwości >= 80 Hz (2008), nie należy polegać wyłącznie na tym porównaniu w tym zakresie częstotliwości.

Rysunek nr 5 (poniżej): (Częstotliwość koincydencji) Zbieżność częstotliwości pochodzącej od strukturalnego drgania płyty lub panelu oraz częstotliwości fali akustycznej powoduje spadek skuteczności izolacji akustycznej. Dla płyty gipsowej zbieżność ta występuje w zakresie od 2,000 Hz do 4,000 Hz. Wielkość tego spadku zależy bezpośrednio od jakości systemu tłumiącego, im mniejsza tym układ tłumiący jest lepszy. Należy zwrócić uwagę, że system z zastosowanym QuietGlue® Pro przewyższa system z Green Glue® o prawie 3dB w tym zakresie częstotliwości.

Powtarzalność wyników testów

Bardzo ważną częścią oceny wyników testów laboratoryjnych jest ich powtarzalność. W celu sprawdzenia powtarzalności wyników, firma Serious Energy wykonała po kolei trzy oddzielne testy, w których cała ściana była budowana zawsze od nowa (z nowych materiałów). Wyniki tej serii pomiarów przedstawione są na Rysunku nr 6, poniżej. W zakresie od 31.5 Hz do 5,000 Hz wszystkie wartości izolacyjności akustycznej różnią się od siebie o nie więcej niż 1dB. Na podstawie tych danych, można jednoznacznie stwierdzić, że wyniki testów są powtarzalne.

Łatwość nakładania

Zarówno QuietGlue® Pro jak i Green Glue® mogą być nakładane przy użyciu specjalnego(*) pistoletu bezpośrednio z tuby, z prędkością 200 gramów/sekundę, przy otworze wylotowym wielkości 9mm. W takich warunkach daje to mniej niż 10 sekund na 1 tubę. Czas ten wydłuża się dla obu produktów, jeśli otwór wylotowy ma rozmiar 3mm ale ta wielkość nie jest zalecana w przypadku QuietGlue® Pro. W przypadku otworu wylotowego wielkości 9mm nie ma różnicy w stosowaniu obu produktów.

(*) Tuba kleju QuietGlue® Pro jest większa niż standardowe tuby stosowane w przypadku silikonów i innych klejów montażowych. Pistolet do wyciskania QuietGlue® Pro można zakupić razem z klejem.

 

Green Glue® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Saint Gobain Performance Plastics Corporation.
QuietGlue® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Serious Energy, Inc.

Początek strony